Inleiding

Gezondheidsbeleid - Inleiding


Gezondheid ligt ons allen nauw aan het hart. Scholengroep Brussel heeft van het gezondheidsbeleid reeds van bij haar opstart een speerpunt gemaakt.

Wat is gezondheid eigenlijk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen gezond blijven of worden en welke inspanningen kan een school leveren om hier een wezenlijke bijdrage aan te leveren? Wat is gezondheid eigenlijk? Vragen die gemakkelijker gesteld dan beantwoord worden.

Pasklare oplossingen bestaan niet aangezien iedere school een andere context en input heeft. Iedere school moet zijn eigen cyclisch proces uitwerken om tot een gewenste output te komen.

Wij kunnen dus geen’ voorbeeldproject’ voorstellen maar wel handvaten aanreiken om het gezondheidsbeleid op school te ondersteunen.  Deze website heeft in geen geval de pretentie om volledig te zijn. Het is enkel onze bedoeling om scholen en leraren te ondersteunen door het aanreiken van een aantal materialen waarmee men onmiddellijk aan de slag kan.

De nadruk van ons project lag de voorbije jaren op voeding. Vandaar dat er over voeding veel meer informatie zal te vinden zijn dan over de andere onderdelen van het gezondheidsbeleid. Het is echter onze bedoeling deze materialen in de loop van de volgende jaren verder aan te vullen, alle hulp is hierbij trouwens welkom!

Op deze website bevinden zich een heleboel links naar andere websites over voeding en milieu. De digitale snelweg verandert echter voortdurend, alsook dus de inhoud van een bepaalde site. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites. Indien een bepaalde applicatie een andere inhoud zou blijken te hebben, aarzel dan niet om dit te melden, dan verwijderen wij deze link onmiddellijk van onze website.

Wat kunt u op onze website vinden?

Bij context kunt u een aantal relevante actieplannen en documenten in verband met regelgeving terugvinden, alsook links naar de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en leerplannen.

Hoe begin ik nu aan een gezondheidsbeleid? Welke stappen moet ik zetten om tot een goed  beleid te komen en hoe kan ik er voor zorgen dat dit beleid kans op slagen heeft? Dit kunt u terugvinden in het onderdeel visietekst.

Voor we aan de slag kunnen met het schrijven van het beleidsplan, moeten we er voor zorgen dat we weten waar we staan, wat onze beginsituatie is.

Vervolgens is het de bedoeling om uit deze analyse de prioriteiten van de school te distilleren en om te zetten in doelstellingen.

Aan de hand van deze doelstellingen zal het actieplan opgesteld worden.

Hierna gaat het team op zoek naar methodes en materialen om de gekozen doelstellingen om te zetten naar activiteiten en lessen. Hiervoor kunt u beroep doen op onze materialen- en internetdatabank die onderverdeeld werd in onze vijf speerpunten: voeding, beweging, veiligheid en hygiëne, welbevinden en middelengebruik.

We ontwikkelden ook een sojaspel waarin je de wereld afspeurt naar kwalitatieve soja en ingrediënten om vervolgens sojaproducten te maken en te verkopen.

Na verloop van tijd moeten de resultaten van de gekozen doelstellingen en acties geëvalueerd worden, hiervoor kunt u terug beroep doen op de evaluatie zodat u de vorderingen ook effectief in kaart kunt brengen.

U staat hier niet alleen voor, u kunt ten allen tijde beroep doen op de gezondheidscoördinator van de scholengroep en op onze partners. voor advies, begeleiding en opleiding.

Wat echter niet kan voorzien worden is een ongeval of ziekte met ernstige of fatale gevolgen. Ondanks de emoties waarmee ook de leerkracht geconfronteerd wordt, moeten de leerlingen ondersteund worden. Om de school en de personeelsleden te helpen, hebben wij een rouwkoffer ontwikkeld die door onze scholen kan uitgeleend worden.  

Dit project kwam tot stand met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (www.vgc.be) en de steun van de Koning Boudewijnstichting, (www.KoningBoudewijnstichting.be), waarvoor onze dank.

Alvast een gezonde dag toegewenst!